Tijd en aandacht voor uw gezondheid.

Informatie voor zorgverleners

Samen met al onze partners in de eerste én in de tweede lijn werken we elke dag hard om de beste zorg te leveren voor onze patiënten. Het leveren van medicatie, in de juiste vorm (per maand, als baxterrol en via een herhaalrecept) met daarbij zowel mondeling, op papier of juist digitaal met de juiste informatie en uitleg om deze medicatie zo goed mogelijk en met zo min mogelijk bijwerkingen te kunnen gebruiken. Ook vinden wij het belangrijk om onze patiënten te helpen met alle medische hulpmiddelen. Hoewel zorgverzekeraars lang niet altijd meer hulpmiddelencontracten aanbieden aan apotheken, hebben wij ook hiervoor, met Zorgplatform Nederland een oplossing beschikbaar. Tegelijkertijd moeten we ook invulling geven aan de eisen die door zorgverzekeraars aan ons worden gesteld, waar doelmatigheid een belangrijk thema is, net als hybride zorg (de combinatie van digitaal + eHealth en fysiek). Dit alles zorgt ervoor dat wij continu aan het innoveren en ontwikkelen zijn en op deze pagina vindt u dan ook een aantal van deze zaken nader toegelicht. En uiteraard, mochten zaken onduidelijk zijn, of wellicht ontbreken, dan staan onze apothekers en hun teams altijd voor u klaar.

Medicijntekorten

Omdat medicijntekorten wereldwijd, maar met name in Nederland blijven toenemen, proberen wij ook een verschil te maken in het verminderen van de impact op patiënten. Onze apothekers zijn continu op zoek naar beschikbare medicijnen, door bijvoorbeeld te kijken of die uit het buitenland geïmporteerd kunnen worden, binnen de mogelijkheden die er zijn (artsenverklaringen, IGJ) of door deze magistraal te bereiden. Doordat Medsen onderdeel is van Ceban Pharmaceuticals, hebben wij korte lijntjes en kunnen we proactief handelen wanneer er veranderingen optreden in de markt. Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om heel effectief samen te werken met deze magistrale bereider waardoor we in staat zijn om sneller een flexibeler naar oplossing te zoeken voor de patiënt. Echter, hierbij moeten we ook rekening houden met het feit dat eventuele oplossingen duurder kunnen zijn dan wanneer de ‘gewone’ Nederlandse medicijnen beschikbaar zouden zijn en dat er mogelijk vergoedingsproblemen (maximumprijs of eigen risico) voor onze patiënten kunnen ontstaan. Uiteraard is dit voor alle betrokkenen vervelend en proberen we deze zo goed mogelijk op te lossen.

Meer informatie over medicijntekorten is te vinden op:

Farmanco – de website voor medicijntekorten (www.farmanco.knmp.nl)

Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van IGJ
(www.meldpuntgeneesmiddelentekortendefecten.nl)

Beschikbaarheid van geneesmiddelen van IGJ (www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/beschikbaarheid-van-geneesmiddelen/handelsonderbreking-of-tekort)

Cybersecurity

Nu steeds meer zaken digitaal geregeld worden en beschikbaar zijn, is cybersecurity van een steeds groter belang, met name vanwege de privacygevoeligheid van patiëntgegevens. Naast werkplekkenbeheer, met speciale cybersecurity software en de geldende AVG-eisen zijn wij voornemens om een NEN7510 certificering te behalen. Dat betekent dat wij veilige communicatie belangrijk vinden en daarvoor hebben wij een aantal zaken ingericht. Zo is het sturen van (onveilige) faxen per 1 augustus 2023 niet meer mogelijk, dit ook in het kader van het Faexit-project (www.faexit.nl). Voor recepten, start/stop opdrachten en ander Edifact-berichten: gebruikt u daarvoor de Mailcom (Pharmacom) of Lifeline adressen.

Wilt u een vraag stellen of een ander bericht met patiëntgegevens versturen, gebruikt u daarvoor het veilige ZorgMessenger mailadres van de apotheek. Voor alle reguliere zaken hebben wij ons ‘gewone’ mailadres. En wist u dat alle apothekers te vinden zijn op de veilige Siilo-app? Alle contactgegevens zijn te vinden op de pagina van de apotheek.

Contracten met alle zorgverzekeraars

Wij vinden het belangrijk dat wij onze patiënten kunnen helpen met een compleet zorgaanbod. Wat ons betreft bestaat dit uit meer dan medicijnen alleen: niet alleen medicijnen op maat, in de vorm van een eerste uitgifte of een baxterrol, maar ook veilig en gemakkelijk via de herhaalservice en de 24-uurs afhaalautomaten. Dit helpt ons bovendien met het op tijd kunnen verkrijgen van de benodigde medicatie (zie ook medicijntekorten). Daarnaast vinden wij een goed (zorg) advies en begeleiding van groot belang en daarbij past ook dat wij het volledige aanbod aan medische hulpmiddelen kunnen blijven aanbieden (zie ook medische hulpmiddelen).

Wij streven er dan ook naar om elk jaar met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst te sluiten, en dan niet alleen farmacie, maar ook medische hulpmiddelen. Het overzicht van de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben gesloten, is hier te vinden. In deze overeenkomsten worden niet alleen de vergoedingen voor apotheekzorg vastgelegd, maar ook projecten rondom doelmatige zorg, vereisten met betrekking tot FTO (niveau 4), patiënttevredenheid, medicatiebeoordelingen, medisch farmaceutische beslisregels, formulariumvoorkeuren en preferentie- & substitutiedoelstellingen. Mochten er vragen zijn over dit soort zaken, dan lichten onze apothekers dat natuurlijk graag toe.

Medische hulpmiddelen

Vanuit Zorgplatform Nederland (www.zorgplatformnederland.nl) zetten wij ons, samen met ruim 200 andere apotheken, in om de zorg rondom en de levering van medische hulpmiddelen voor iedereen dichtbij huis beschikbaar te maken én te houden. Via ons Elke portaal kunnen wij daarom vrijwel alle medische hulpmiddelen blijven leveren aan onze klanten, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij verzekerd zijn. Voor meer informatie: neemt u contact op met een van onze apothekers.

Vergoeding vanuit de basisverzekering bij uw Medsen apotheek

Persoonlijke gezondheidsomgeving digitaal

Wij bieden onze patiënten de mogelijkheid om veel zaken zelf en online te regelen. De belangrijkste services als herhaalservice, 24-uurs medicijnservice en diverse afspraakopties zijn via ons nieuwe platform medsen.nl te regelen en daarop is ook Mijngezondheid.net aangesloten. Deze online omgeving, inclusief de handige MedGemak App bieden wij onze patiënten gratis aan. Dit platform heeft de mogelijkheid om diverse apotheek- en huisartszaken (voor Medicomgebruikers en indien beschikbaar gesteld) zelf te regelen, zoals het stellen van vragen, opvragen medicatiedossier en bijsluiters en receptstatus met receptaanvraag.

Sneller ZN formulieren invullen op ZNELLER

zneller

www.zneller.nl

Deze site is ontwikkeld door 2 cardiologen (in opleiding) die de terugkerend administratie uitdaging tegenkwamen. Het invullen van ZN-formulieren, welke tijdrovend is. Zij hebben deze gedigitaliseerd voor de artsen, om het invullen eenvoudiger te maken.

Binnen 30 seconden een ingevulde en ondertekende artsenverklaring digitaal verzonden naar de apotheek, vanaf het e-mailadres van uw instelling of praktijk. Gewoon vanuit uw browser, of vanaf uw smartphone. Helemaal gratis.